Heb Ymddeol

sunrise over Llyn-Ogwen-a-Tryfan, Wales

Llyn Ogwen a Tryfan - www.lluniauiwan.co.uk

 

A chithau’n unigolyn proffesiynol llwyddiannus, mae'n debygol eich bod chi'n dechrau meddwl o ddifrif am adeg yn y dyfodol pan fydd pethau'n wahanol; adeg pan allwch chi wneud y pethau hynny rydych chi wedi bod yn breuddwydio am eu gwneud a mwynhau ffrwyth eich llafur.

Fodd bynnag, mae’n siwr bod gennych chi lawer o gwestiynau i’w gofyn, ond gan eich bod chi mor brysur, nid yn unig gyda’ch gwaith ond gyda’ch teulu a’ch bywyd personol hefyd, nid ydych chi wedi cael amser i fynd i’r afael â nhw.

  • Pan fydda i’n ymddeol, a fydda i’n gallu gwneud y pethau rydw i wastad wedi breuddwydio amdanyn nhw?
  • Faint o arian fydd ei angen arna i i gyflawni fy nyheadau?
  • A yw fy nhrefniadau presennol ar y trywydd iawn i ddarparu'r incwm angenrheidiol i mi allu mwynhau fy ymddeoliad?
  • A yw fy nhrefniadau presennol yn gweithio cystal ag y gallen nhw?
  • Pryd yn union a alla i ddechrau gwneud y pethau hynny rydw i wedi bod yn dymuno eu gwneud?

Dyma’r amser i unioni hynny!!

Drwy gymryd mantais ô'n Harchwiliad Strategaeth Ymddeol, sydd yn cyfuno "Dylunio'ch Dyfodol Delfrydol”, a fydd yn rhoi darlun clir i chi o'ch sefyllfa ar hyn o bryd a'r sefyllfa rydych chi’n anelu amdani, a'n gwasanaeth "Adolygu Perfformiad Pensiwn” a fydd yn dadansoddi eich trefniadau presennol yn fanwl, gallwch fod yn hyderus eich bod chi ar y trywydd iawn i gyflawni’r dyheadau rydych chi’n gweithio mor galed amdanyn nhw.