Wrthi’n Mwynhau Ymddeoliad yn Barod

sunrise over Llyn-Ogwen-a-Tryfan, Wales

Llyn Ogwen a Tryfan - www.lluniauiwan.co.uk

 

A chithau wedi ymddeol yn ddiweddar ac wedi dechrau mwynhau ffrwyth eich llafur, rydych chi’n awr yn wynebu cwestiynau newydd a phwysig:

  • Beth ddylwn i ei wneud â’r gwahanol fuddsoddiadau rydw i wedi’u cronni dros y blynyddoedd nad oes gen i’r amser na’r awydd i’w gweinyddu na delio â’r holl waith papur?

  • Alla i fod yn hyderus na fyddwn ni byth yn rhedeg allan o arian?
  • Mae llawer o bethau rydyn ni wastad wedi bod yn awyddus i’w gwneud tra rydyn ni’n dal i allu eu gwneud nhw, ond a allwn ni fforddio eu gwneud nhw a dal i gynnal y ffordd o fyw rydyn ni wedi’i mwynhau erioed?
  • Sut alla i sicrhau y bydd cymaint â phosibl o’n cyfoeth yn cael ei fwynhau gan ein teulu ar ôl i ni farw?
  • Wrth i ni fynd yn hyn, a alla i fod yn sicr y gallwn ni ddarparu’r gofal y bydd efallai ei angen arnom yn y dyfodol?

Drwy weithio gyda ni a defnyddio ein rhaglen "Dylunio'ch Dyfodol Delfrydol” , byddwch chi’n cael y canlynol:

  • Darlun clir o'ch sefyllfa ar hyn o bryd a sut mae’ch dyfodol ariannol yn edrych.
  • Effeithiau ariannol llawn eich cynlluniau at y dyfodol.
  • Effeithiau posibl eich anghenion gofal yn y dyfodol.
  • Symlrwydd ac eglurder ynglyn â'ch trefniadau presennol.
  • Gwerthusiad o’ch ystad ynghyd â syniad o rwymedigaethau Treth Etifeddu posibl.