Gwybodaeth Gyfreithiol

sunset over Nant Gwrtheyrn, Wales

Nant Gwrtheyrn - www.lluniauiwan.co.uk

 

Mae’n ofynnol gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol i wybodaeth benodol gael ei darparu i’r cleient cyn gwneud unrhyw fusnes er mwyn sicrhau bod y berthynas rhwng y cleient a’r cwmni wedi’i datgan a’i deall yn glir.