Amdanom Ni

sunset over Nant Gwrtheyrn, Wales

Nant Gwrtheyrn - www.lluniauiwan.co.uk

 

Ganwyd Dylan yng Nghaerfyrddin a bu’n byw yng Nghapel Hendre cyn symud i Aberporth yn 4 oed. Ar ôl un tymor yn Ysgol Uwchradd Aberteifi, symudodd i Fanceinion am fod ei dad wedi bod â'i fryd erioed ar fod yn weinidog mewn Capel Cymraeg yn Lloegr. Dychwelodd i Gymru pan aeth i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Oherwydd ymrwymiadau teuluol, symudodd i Ogledd Cymru yn 1988 lle treuliodd gyfnodau gyda Sun Alliance, fel Swyddog Datblygu Busnes, a Gwasanaethau Eiddo Prudential, fel Ymgynghorydd Morgeisi, cyn ymuno â Chwmni Tarian yn 1990 fel Ymgynghorydd Ariannol. Daeth yn Gyd-gyfarwyddwr Tarian yn gyflym iawn cyn gadael yn 1997 i sefydlu Partneriaeth Cyngor Ariannol yng Nghaernarfon, gan fod darparu Cyngor Annibynnol, yn hytrach na chael ei glymu i un darparwr yn unig, yn hollbwysig iddo.

Yn dilyn penderfyniad ei Bartner i adael y Gwasanaethau Ariannol, sefydlodd Canllaw yn 2008, lle mae wedi llwyddo o'r diwedd i sefydlu busnes i ddarparu'r gwasanaethau y mae ei Gleientiaid yn cadarnhau eu bod wir yn eu gwerthfawrogi ... Cynllunio Ariannol.

Bydd Dylan i’w glywed yn rheolaidd ar BBC Radio Cymru yn rhoi cyngor ar Gynllunio Ariannol a materion ariannol eraill. Mae’n Ddiacon yng Nghapel Seilo yng Nghaernarfon ac yn Llywodraethwr yn Ysgol Syr Hugh Owen. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Gwasg y Bwthyn ac yn gyn-aelod o Fwrdd Theatr y Fran Wen.

Y tu allan i’w waith, ei brif ddiddordeb yw chwaraeon, ond ei wylio yn bennaf erbyn hyn!! Mae ei docyn tymor pêl-droed yn rhoi oriau o bleser iddo yn breuddwydio mewn theatr wych!

Ei brif nod ar gyfer y dyfodol yw cymryd gwyliau estynedig a theithio ledled yr Unol Daleithiau, o’r rhyfeddodau naturiol i safleoedd hanesyddol y Rhyfel Cartref, a phopeth yn y canol!