'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Dim newid i'r tm i wynebu'r Alban
  Thu, 11 Feb 2016 11:48:28 GMT
  Dan Biggar yn holliach i ddechrau yn safle'r maswr wrth i Warren Gatland gadw'r un tm i chwarae'r Alban ddydd Sadwrn.
 • Dirgelwch yr Ogof
  Thu, 11 Feb 2016 10:52:34 GMT
  Mae perchennog busnes yng Ngheredigion wedi dod o hyd i dwnnel o dan ei siop, y mae e'n meddwl oedd yn arfer cael ei ddefnyddio gan smyglwyr yr ardal.
 • Bysedd Maggie Smith
  Thu, 11 Feb 2016 10:52:03 GMT
  Beth yw'r cysylltiad rhwng dynes o Borthaethwy a'r Fonesig Maggie Smith?
 • Der i'r Deri
  Thu, 11 Feb 2016 09:37:07 GMT
  Golwg nl ar 'chydig o hanes un o dafarnau enwocaf Cymru
 • Cyflenwad d?r wedi ei adfer
  Thu, 11 Feb 2016 08:08:12 GMT
  Peirianwyr yn trwsio pibell dd?r ac yn adfer cyflenwad d?r i gymunedau yn nwyrain Sir Gaerfyrddin.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU