'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Y trn cyntaf mewn hanner canrif
  Wed, 22 Oct 2014 13:07:43 GMT
  Cynllun i adnewyddu'r rheilffordd yn Sir Ddinbych wedi dwyn ffrwyth ddydd Mercher, wrth i drn stem deithio ar hyd y lein am y tro cyntaf mewn 50 mlynedd.
 • Ymchwiliad ysgol arbennig: Arestio tri
  Wed, 22 Oct 2014 13:05:37 GMT
  Tri o bobl wedi cael eu harestio fel rhan o ymchwiliad i honiadau o gam-drin corfforol gan staff mewn ysgol i blant ag anableddau dysgu ym Mhowys.
 • Datganoli ffioedd maes awyr: Mantais annheg?
  Wed, 22 Oct 2014 09:26:40 GMT
  Fe fyddai gan Faes Awyr Caerdydd "fantais sylweddol" dros gystadleuwyr petai Llywodraeth Cymru yn ennill pwerau i osod ffioedd teithwyr, yn l pennaeth Maes Awyr Bryste.
 • Toriad yn 'siom' i Gyngor Celfyddydau
  Wed, 22 Oct 2014 06:04:06 GMT
  Cyngor Celfyddydau Cymru yn dweud ei fod wedi ei "siomi" gyda'r ffaith y bydd toriad pellach o 300,000 i'w gyllideb.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU