'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol – a’r Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso i’ch cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddaru’n rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Mae’r straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu a’u cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal na’i gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • CADW ddim am restru'r Coliseum
  Thu, 30 Oct 2014 17:05:40 GMT
  CADW yn cadarnhau na fydd y sefydliad yn rhestru'r Coliseum ym Mhorthmadog, wrth i ymgynghoriad yngl?n â dymchwel yr adeilad ddod i ben.
 • Penfro: Cyngor ac archwilydd yn cwrdd
  Thu, 30 Oct 2014 14:51:37 GMT
  Wedi rhybudd y gallai taliad diswyddo cyn Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro fod 'yn anghyfreithlon', mae arweinydd yr awdurdod a'r archwilydd wedi trafod y camau nesaf.
 • Cyswllt Wi-Fi am ddim i Gaerdydd
  Thu, 30 Oct 2014 13:30:44 GMT
  Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi arian sylweddol i sicrhau cyswllt Wi-Fi am ddim mewn lleoliadau ar draws y brifddinas.
 • Cip ar ganol Caerdydd ar ei newydd wedd
  Thu, 30 Oct 2014 12:12:21 GMT
  Cyhoeddi cyfres o luniau sy'n dangos sut y bydd canol Caerdydd yn edrych ar ôl cyflawni gwaith adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd.
 • Dyn ar goll yn Eryri?
  Thu, 30 Oct 2014 11:53:00 GMT
  Heddlu Llundain yn gofyn am gymorth y cyhoedd, gan eu bod nhw'n credu y gallai dyn 46 oed sydd ar goll o'i gartref, fod yn Eryri.
 • Swyddfeydd Post: Un yn cau bob mis?
  Thu, 30 Oct 2014 07:06:33 GMT
  Er honiadau bod nifer swyddfeydd post yng Nghymru 'yn fwy sefydlog nag y buon nhw ers blynyddoedd', mae mwy nag un wedi cau bob mis eleni hyd yn hyn.
 • Gweld budd byw yn iach
  Thu, 30 Oct 2014 07:06:23 GMT
  Arbenigwyr iechyd yn galw ar weithredu yn sgil astudiaeth 35 mlynedd ar fudd byw bywyd iach.
 • Pryder am effaith carchar ar wasanaethau
  Thu, 30 Oct 2014 07:06:14 GMT
  Mae 'na bryder am effaith carchar newydd posib yn Wrecsam ar wasanaethau lleol, gyda galw am ragor o fuddsoddiad yn y gwasanaeth iechyd yn y gogledd.

Mae’r arweiniad a/neu’r cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddio’r DU ac felly mae wedi’i chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestru’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU