'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol – a’r Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso i’ch cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddaru’n rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Mae’r straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu a’u cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal na’i gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Heddlu: David Markey yn ddiogel
  Fri, 22 Aug 2014 19:10:35 GMT
  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi bod dyn 72 oed oedd ar goll bellach wedi cael ei ddarganfod yn ddiogel.
 • Pryder am lefelau staffio ambiwlans
  Fri, 22 Aug 2014 17:29:16 GMT
  Mae cynghorydd o Forfa Nefyn wedi dweud bod angen mwy o staff ambiwlans mewn ardaloedd gwledig, yn dilyn marwolaeth merch chwech oed.
 • Negeseuon testun: Mackay'n ymddiheuro
  Fri, 22 Aug 2014 17:18:32 GMT
  Mae Malky Mackay wedi dweud bod y negeseuon testun gwahaniaethol anfonodd e yn ystod ei amser fel rheolwr Caerdydd yn "gyfangwbl annerbyniol ac amhriodol" a'i fod yn "ddidwyll ymddiheuriol".
 • Pallial: Cyhuddo dau arall
  Fri, 22 Aug 2014 14:24:28 GMT
  Mae dau ddyn arall wedi eu cyhuddo'n swyddogol, yn rhan o ymchwiliad Pallial i gam-drin hanesyddol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru.
 • Cyngor Abertawe: Herio'r arweinydd?
  Fri, 22 Aug 2014 12:34:52 GMT
  Mae arweinydd Llafur cyngor Abertawe - David Phillips wedi clywed y dylai ddisgwyl her i'w arweinyddiaeth wedi iddo roi'r sac i ddau aelod o'r cabinet.
 • Radicaleiddio: "Methiant gan arweinwyr"
  Fri, 22 Aug 2014 10:23:06 GMT
  Mae'r cyn weinidog yn y Swyddfa Dramor, Kim Howells wedi dweud bod llywodraethau olynol y DU ac Imamiaid ar fai am radicaleiddio Mwslimiaid

Mae’r arweiniad a/neu’r cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddio’r DU ac felly mae wedi’i chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestru’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU