'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Cofeb er cof am filwyr o Gymru
  Sun, 26 Oct 2014 08:21:32 GMT
  Cofeb yn cael ei chysegru i gannoedd o filwyr y Ffiwsilwyr Cymreig a fu farw yn un o frwydrau mwyaf gwaedlyd y Rhyfel Byd Cyntaf.
 • Abertawe 2-0 Caerl?r
  Sat, 25 Oct 2014 18:56:54 GMT
  Dwy gol i Wilfried Bony wrth i Abertawe guro Caerl?r
 • Ehangu hyfforddiant yn y Fali
  Sat, 25 Oct 2014 12:21:40 GMT
  Consortiwm preifat sy'n darparu hyfforddiant hedfan yn bwriadu symud eu canolfan i wersyll RAF y Fali.
 • Carwyn Jones yn "croesawu arolwg"
  Sat, 25 Oct 2014 11:40:30 GMT
  Carwyn Jones yn dweud wrth y BBC nad yw'n poeni nac yn ofni'r broses o graffu ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
 • Budd-dl anabledd: Galw am bwyllo
  Sat, 25 Oct 2014 08:23:20 GMT
  Elusen yn galw ar y llywodraeth i beidio cyflwyno'r cam nesaf mewn budd-dl anabledd tan i oedi wrth asesu ceisiadau gael ei ddatrys.
 • Cyn ddirpwy brifathro yn apelio
  Fri, 24 Oct 2014 19:38:29 GMT
  Mae cyn ddirprwy brifathro Ysgol Gyfun Glantaf yn bwriadu apelio yn erbyn ei ddedfryd o garchar wedi iddo gael ei ganfod yn euog o ffilmio plant.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU