'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Trosedd rhyw: Carchar i ddyn 64 oed
  Fri, 29 May 2015 16:51:51 GMT
  Mae dyn "gwyrdrodig" wedi cael ei garcharu am 22 mlynedd am gam-drin bachgen ar l iddo ei feithrin i gael rhyw yn y 1970au.
 • Gweithwyr dur o blaid streicio
  Fri, 29 May 2015 14:38:44 GMT
  88% o aelodau undeb gweithwyr dur yn pledleisio o blaid streicio oherwydd anghydfod am gynllun pensiwn.
 • Dylan yw Prif Lenor yr Urdd
  Fri, 29 May 2015 14:12:32 GMT
  Dylan Edwards o Landre ger Aberystwyth yn ennill Coron Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015.
 • Ailagor cyffordd o'r M4 yn llawn amser
  Fri, 29 May 2015 13:06:18 GMT
  Cyffordd 41 yr M4 yn ardal Port Talbot i ailagor yn ystod oriau brig ond swyddogion yn parhau i ystyried a ddylid ei gau yn yr hir dymor.
 • Protest Pantycelyn ar y Maes
  Fri, 29 May 2015 11:33:52 GMT
  Myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cynnal protest ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn erbyn cynlluniau i gau Neuadd Pantycelyn.
 • Bwrdd 'ar fin bod mewn argyfwng enfawr'
  Fri, 29 May 2015 10:31:27 GMT
  Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr "ar fin bod mewn argyfwng enfawr" wedi i adroddiad damniol i ward iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.
 • Gohirio penderfyniad swyddi ffatri
  Fri, 29 May 2015 10:04:01 GMT
  Ni fydd gweithwyr ffatri cywion ieir yn Ynys Mn yn cael gwybod tan wythnos nesaf a fydd eu swyddi yn cael eu hachub.
 • VIDEO: Protestio peilonau Mn
  Fri, 29 May 2015 09:46:02 GMT
  Protestwyr ar Ynys Mn yn galw ar y Grid Cenedlaethol i ail-ystyried cynlluniau i osod rhes newydd o beilonau ar draws yr ynys.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU