'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Y llwybr hir i'r pyllau
  Mon, 02 Mar 2015 23:25:34 GMT
  Fideos archif o'r glowyr yn dychwelyd i'r gwaith, 30 mlynedd ers diwedd y streic
 • Tm pl-droed Prydain yn Rio?
  Mon, 02 Mar 2015 22:07:36 GMT
  Cymdeithas Bl-droed Lloegr yn bwriadu sefydlu timau dynion a merched ar gyfer y Gemau Olympaidd yn 2016.
 • Rhybudd melyn am eira
  Mon, 02 Mar 2015 21:25:49 GMT
  Y Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd melyn am eira i rannau o Gymru.
 • Addysg Sir Benfro: 200 mewn cyfarfod
  Mon, 02 Mar 2015 20:59:12 GMT
  Fe fu mwy na 200 o rieni mewn cyfarfod cyhoeddus yn Sir Befnro nos Lun i wrthwynebu cynlluniau i newid y ddarpariaeth addysg l-16 yn y sir.
 • Cymeradwyo cais cynllunio Abersoch
  Mon, 02 Mar 2015 19:01:05 GMT
  Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd yn cymeradwyo cais cynllunio dadleuol i godi gwesty a fflatiau moethus yn Abersoch.
 • Cyn-bennaeth: 'Anwybyddu pryderon'
  Mon, 02 Mar 2015 18:58:16 GMT
  Cyn-bennaeth ysgol gynradd ym Merthyr Tudful 'wedi dweud wrth ddisgyblion am barhau i chwarae pl-droed ar dir yr ysgol, er gwaethaf pryderon am iechyd a diogelwch'.
 • Ymchwiliad i honiadau o gam-drin
  Mon, 02 Mar 2015 18:15:22 GMT
  Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i honiadau o gam-drin rhywiol a chorfforol mewn ysgol arbennig yn Sir Gaerfyrddin, rhwng 1976 a 1986.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU