'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Cyhuddo dyn o ddynladdiad
  Mon, 01 Sep 2014 17:09:32 GMT
  Mae dyn 23 mlwydd oed wedi cael ei gyhuddo o ddynladdiad yng Nghaerffili
 • Rhoi'r gorau i gynllun ynni'r llanw
  Mon, 01 Sep 2014 16:52:49 GMT
  Ni fydd cynllun ynni'r llanw gwerth miliynau o bunnoedd, Fferm Lanw Ynysoedd y Moelrhoniaid yn Ynys Mn, yn mynd yn ei flaen am y tro.
 • Gohirio penderfyniad am dyrbin gwynt
  Mon, 01 Sep 2014 16:11:24 GMT
  Mae aelodau pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio'r prynhawn 'ma i ohirio trafodaeth ar gais cynllunio dadleuol i godi tyrbin gwynt 67 metr yn Llanaelhaearn ger Pwllheli.
 • Adroddiad: Methiannau Cyngor Caerdydd
  Mon, 01 Sep 2014 14:42:47 GMT
  Cyngor Caerdydd yn methu gwella eu gwasanaethau oherwydd "arweinyddiaeth a rheolaeth dameidiog", yn l Swyddfa Archwilio Cymru.
 • Y chwilio yn parhau am Isaac Nash
  Mon, 01 Sep 2014 08:56:58 GMT
  Heddlu'r Gogledd yn cadarnhau eu bod yn parhau i chwilio am fachgen aeth ar goll oddi ar arfordir Ynys Mn ddydd Gwener.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU