'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Cyhoeddi dathliadau Roald Dahl
  Mon, 06 Jul 2015 14:11:01 GMT
  Cyhoeddi rhaglen o ddigwyddiadau i ddathlu canmlwyddiant genedigaeth Roald Dahl yn 2016.
 • Mellt y Bannau 'yn debyg i ffilm'
  Mon, 06 Jul 2015 13:58:20 GMT
  Hyfforddwr Cadetiaid y Fyddin wedi disgrifio sut iddo geisio achub cerddwr gafodd ei daro gan fellten ar Fannau Brycheiniog.
 • Cyngor Penfro i godi tl parcio
  Mon, 06 Jul 2015 13:34:53 GMT
  Aelodau Cabinet Cyngor Sir Penfro yn penderfynu o blaid codi tl mewn nifer o feysydd parcio ar draws y sir am y tro cyntaf.
 • Tywysog yn cwrdd chricedwyr
  Mon, 06 Jul 2015 11:31:26 GMT
  Tywysog Charles a Duges Cernyw yn dechrau ar eu hymweliad blynyddol a Chymru gan gwrdd thimau criced cyfres y Lludw.
 • Casglu sbwriel Eryri gyda thechnoleg
  Mon, 06 Jul 2015 11:13:10 GMT
  Mae elusen wedi dechrau defnyddio technoleg lloeren mewn ymgais i ymdopi gyda'r sbwriel sy'n cael ei adael ar lethrau yn Eryri.
 • Lluniau: Tafwyl 2015
  Mon, 06 Jul 2015 10:55:50 GMT
  Rhai o uchafbwyntiau ffair Tafwyl 2015 yng nghastell Caerdydd mewn lluniau
 • VIDEO: Help llaw i ofalwyr
  Mon, 06 Jul 2015 10:46:37 GMT
  Merch ifanc o Sir Ddinbych yn sefydlu clwb karate er mwyn helpu gofalwyr ifanc.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU