'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • 'Rhybudd coch' i ddefaid
  Sun, 20 Apr 2014 07:31:23 GMT
  Mae "risg eithriadol o uchel" i ddefaid yn l corff sy'n arbennigo ar baraseitiaid mewn defaid.
 • Hybu mawndiroedd Mn
  Sun, 20 Apr 2014 07:18:50 GMT
  Tm Bioamrywiaeth Cyngor Ynys Mn yn arwain prosiect newydd fydd yn gwarchod ac yn hyrwyddo tiroedd gwlyb lleol.
 • Newcastle 1-2 Abertawe
  Sat, 19 Apr 2014 17:36:27 GMT
  Cic o'r smotyn gan Wilfried Bony'n rhoi buddugoliaeth funud ola' i'r Elyrch yn erbyn Newcastle.
 • Caerdydd 1-1 Stoke
  Sat, 19 Apr 2014 17:24:48 GMT
  Pwynt gwerthfawr arall i'r Adar Gleision yn eu brwydr i aros yn yr Uwchgynghrair.
 • Gwrthdrawiad: Dyn wedi marw
  Sat, 19 Apr 2014 17:12:08 GMT
  Gyrrwr beic modur wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Llanedi yn Sir Gr fore Sadwrn.
 • Dau wedi eu hanafu mewn gwrthdrawiad
  Sat, 19 Apr 2014 14:15:24 GMT
  Dau ddyn wedi eu hanafu'n ddifrifol wedi gwrthdrawiad rhwng beic modur a thr?c oedd yn tynnu cwch yng Ngheredigion.
 • Caer 0 - 0 Wrecsam
  Sat, 19 Apr 2014 13:11:14 GMT
  Y gm ddarbi fawr rhwng Wrecsam a Chaer yn ddi-sgr.
 • Cwest wedi marwolaeth mewn ysbyty
  Sat, 19 Apr 2014 12:50:18 GMT
  Teulu dyn fu farw wedi llawdriniaeth yn cael gwybod y bydd cwest yn cael ei gynnal, flwyddyn wedi ei farwolaeth.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU