'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Brodyr o Gymru ar goll yn Nepal
  Mon, 27 Apr 2015 11:19:04 GMT
  Mae pryder am ddau frawd o ogledd Cymru sydd ar goll yn dilyn daeargryn yn Nepal ddydd Sadwrn.
 • Y dyn 'newidiodd gwrs y rhyfel'
  Mon, 27 Apr 2015 09:44:03 GMT
  Sioe gynradd Eisteddfod yr Urdd eleni yn cofio dyn o Aberbargoed wnaeth chwarae rhan allweddol wrth ddod 'r Ail Ryfel Byd i ben.
 • Cyhoeddi cynllun am ganolfan arloesi
  Mon, 27 Apr 2015 07:04:04 GMT
  Cynlluniau ar gyfer canolfan arloesi i ddatblygu cwmniau gwyddorau bywyd yn cael eu cyhoeddi yng Nghaerdydd ddydd Llun.
 • Sicrwydd am ddyfodol y Scala?
  Mon, 27 Apr 2015 06:50:21 GMT
  Rheolwr sinema gymunedol, fu yng nghanol anghydfod yngl?n 'i dyfodol, wedi sicrhau trigolion y bydd yn ailagor cyn bo hir.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU