'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol – a’r Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso i’ch cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddaru’n rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Mae’r straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu a’u cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal na’i gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Help ariannol i famau newydd
  Mon, 26 Jan 2015 07:31:37 GMT
  Arian gan Lywodraeth Cymru i helpu mamau newydd sydd â phroblemau iechyd meddwl
 • Galw i ddiogelu lefelau plismona
  Mon, 26 Jan 2015 06:57:48 GMT
  Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu heddlu'r de, Alun Michael, yn galw am gynnydd o 5% yn yr arian mae trethdalwyr yn ei dalu trwy dreth y cyngor am blismona.
 • Y Gwasanaeth Iechyd: Barn y Bobl
  Mon, 26 Jan 2015 06:44:38 GMT
  Arolwg barn BBC Cymru yn awgrymu bod bron i hanner pobl Cymru yn meddwl bod y Gwasanaeth Iechyd yma gystal ac y mae yn Lloegr
 • Ymosodiad ar ddyn yng Nghaerdydd
  Sun, 25 Jan 2015 16:48:38 GMT
  Dyn 29 oed yn cael ei dderbyn i'r ysbyty gyda chlwyfau difrifol ar ôl digwyddiad yn ardal Butetown o Gaerdydd nos Sadwrn.
 • Howard Marks â chanser
  Sun, 25 Jan 2015 15:14:53 GMT
  Mae Howard Marks yn cadarnhau bod ganddo ganser nad yw hi'n bosib ei drin.

Mae’r arweiniad a/neu’r cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddio’r DU ac felly mae wedi’i chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestru’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU