'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Gemau'r Gymanwlad yn dod i Gymru?
  Mon, 28 Jul 2014 16:35:34 GMT
  Yn l Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd Cymru'n gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad.
 • Medal arall i Gymru
  Mon, 28 Jul 2014 15:24:21 GMT
  Capten Tm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn methu ennill yr aur a bodloni ar yr arian ddydd Llun yn Glasgow.
 • Apl teulu yn y Goruchaf Lys
  Mon, 28 Jul 2014 15:12:36 GMT
  Teulu mam i ddau a gafodd ei thrywanu i farwolaeth yn mynd ag achos o esgeulustod yn erbyn dau o luoedd Cymru i'r Goruchaf Lys.
 • Poster yn cefnogi Lloegr yng Nghymru
  Mon, 28 Jul 2014 14:21:59 GMT
  Scottish Power yn ymchwilio pam bod poster sy'n hysbysebu cefnogaeth i Tm Lloegr yng Ngemau'r Gymanwlad, wedi cael ei osod yng Nghymru.
 • Arthur Jones: Llythyr i Downing Street
  Mon, 28 Jul 2014 12:24:08 GMT
  Ymgyrchwyr sy'n ceisio darganfod dyn o Ddinbych aeth ar goll ar Ynys Creta yn ymweld Downing Street ddydd Llun, i ofyn am fwy o gymorth.
 • Pryderon am waith y gwasanaeth prawf
  Mon, 28 Jul 2014 09:17:35 GMT
  Adroddiad newydd wedi dod i'r casgliad bod 'na fethiannau yng ngwaith Ymddiriedolaeth Prawf Cymru wrth warchod y cyhoedd a lleihau'r perygl o aildroseddu.
 • Ail fedal i Elinor Barker
  Sun, 27 Jul 2014 17:38:24 GMT
  Y Gymraes Elinor Barker wedi ennill medal arian yn y ras seiclo pwyntiau dros 25km yn felodrom Syr Chris Hoy.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU