'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Llafur yn beirniadu araith Wood
  Tue, 22 Jul 2014 19:30:06 GMT
  Mae Llafur wedi beriniadu Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood am wneud araith mewn digwyddiad sy'n cael ei gynnal gan grwp asgell chwith radical.
 • Y Gemau yng Nghymru yn 2026?
  Tue, 22 Jul 2014 18:24:31 GMT
  Fe allai Cymru wneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad yn l un o weinidogion Llywodraeth Cymru.
 • Gaza: Protest yn erbyn Radio Cymru
  Tue, 22 Jul 2014 18:18:19 GMT
  Protest y tu allan swyddfeydd BBC Cymru ym Mangor gan ymgyrchwyr sy'n anhapus efo'r ffordd mae Radio Cymru'n darlledu am y rhyfel yn Gaza.
 • Rhybudd am brinder gwelyau gofal dwys
  Tue, 22 Jul 2014 14:32:52 GMT
  Mae gan ysbytai Cymru lai o welyau i gleifion sy'n ddifrifol wael nag unrhyw wlad arall yn Ewrop, yn l adroddiad i Lywodraeth Cymru.
 • Pallial: Honiadau gan 275 person
  Tue, 22 Jul 2014 12:26:21 GMT
  275 o bobl wedi gwneud honiadau fel rhan o Ymgyrch Pallial i gam-drin mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.
 • Brandio Cymraeg 'o fudd i fusnesau'
  Tue, 22 Jul 2014 10:23:25 GMT
  Ar faes y Sioe Frenhinol, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi y gallai brandio Cymraeg fod o fantais i fusnesau.
 • Cau cyffordd 41 yr M4: Y manylion
  Tue, 22 Jul 2014 10:15:52 GMT
  Llywodraeth Cymru'n cadarnhau y bydd y gyffordd ar gau i'r gorllewin ar amseroedd prysuraf y dydd o 4 Awst ymlaen.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU