'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Ffermio Penfro yn yr Oes Haearn
  Thu, 02 Oct 2014 09:51:39 GMT
  Archeolegwyr yn credu y gallai ffermwyr fod wedi bod yn trin y tir ar Ynys Sgomer, Sir Benfro, hyd at 5,000 o flynyddoedd yn l.
 • Cynllun arloesi 300 miliwn i brifysgol
  Thu, 02 Oct 2014 09:35:56 GMT
  Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi cynllun gwerth 300 miliwn ar gyfer pedair canolfan ymchwil newydd fydd yn canolbwyntio ar arloesi a datblygu'r economi.
 • Plant Cymru: 'Cymwys am oes'
  Thu, 02 Oct 2014 08:10:34 GMT
  Bwriad y cynllun 'Cymwys am Oes' ydi nodi gweledigaeth addysg llywodraeth Cymru hyd at 2020, gyda'r nod y bydd pob disgybl yn elwa o ddysgu rhagorol.
 • Trn wedi dod oddi ar y cledrau
  Thu, 02 Oct 2014 06:44:39 GMT
  Oedi ar drenau yn ne-ddwyrain Cymru wedi i drn ddod oddi ar y cledrau yn Y Barri yn oriau mn bore Iau.
 • Cartrefi gofal: Pryder diffyg maeth
  Thu, 02 Oct 2014 05:45:36 GMT
  Yn l Comisiynydd Pobl H?n Cymru mae hyd at un ym mhob tri o bobl mewn cartrefi gofal yng Nghymru yn dioddef o ddiffyg maeth.
 • Trafod cynlluniau i gau pum ysgol
  Wed, 01 Oct 2014 20:28:12 GMT
  Cynghorwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi bod yn trafod cynlluniau all olygu cau pum ysgol gynradd fechan.
 • M4: Cyn weinidogion yn beirniadu
  Wed, 01 Oct 2014 17:24:21 GMT
  Dau o gyn weinidogion yn beirniadu cynlluniau llywodraeth Cymru ar gyfer ffordd liniaru'r M4 i'r de o Gasnewydd.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU