'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol – a’r Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso i’ch cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddaru’n rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Mae’r straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu a’u cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal na’i gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Rhoi'r gorau i'r cynllun mamolaeth?
  Tue, 01 Dec 2015 19:10:56 GMT
  Mae'n ymddangos fod cynlluniau i dorri'n ôl ar wasanaethau mamolaeth yn nhri o ysbytai'r gogledd wedi eu hatal.
 • Ymchwil cudd: Arian am gymwysterau ffug
  Tue, 01 Dec 2015 17:02:08 GMT
  Galwadau i gael arolwg brys i system Llywodraeth Cymru o roi benthyciadau i fyfyrwyr ar ôl i newyddiadurwr cudd gael cynnig benthyciad gan ddefnyddio cymwysterau ffug.
 • Dedfrydu pump o Wynedd
  Tue, 01 Dec 2015 15:26:56 GMT
  Mae pump o bobl o Wynedd wedi eu dedfrydu am gyflenwi cyffuriau a chael gwared o arian yn anghyfreithlon yn ardal Penygroes.
 • Rhybuddion llifogydd mewn grym
  Tue, 01 Dec 2015 13:38:27 GMT
  Rhybuddion llifogydd mewn grym a ffyrdd ar gau am gyfnod yng Nghymru wedi cyfnod o law trwm.
 • Pam bwydo o'r fron?
  Tue, 01 Dec 2015 11:11:31 GMT
  Catrin Lliar Jones sy'n amddiffyn hawliau mamau i fronfwydo

Mae’r arweiniad a/neu’r cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddio’r DU ac felly mae wedi’i chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestru’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU