'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Cymru ar frig y gr?p
  Sat, 28 Mar 2015 19:24:23 GMT
  Buddugoliaeth wych i bl-droedwyr Cymru yn Israel i'w rhoi ar frig eu gr?p yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016.
 • Scarlets 15-26 Caeredin
  Sat, 28 Mar 2015 16:52:56 GMT
  Ergyd i obeithion y Scarlets o gyrraedd Cwpan Ewrop y tymor nesaf wedi colled gartref i Gaeredin.
 • 'Profiad yn bwysicach na chymwysterau'
  Sat, 28 Mar 2015 14:46:29 GMT
  Mae profiad gwaith yn fwy gwerthfawr na chymwysterau pan mae cwmnau yn ceisio recriwtio gweithwyr newydd, yn l arolwg o 2,000 o gyflogwyr yng Nghymru.
 • Dadl dros safle gorsaf bws newydd
  Sat, 28 Mar 2015 09:18:46 GMT
  Dadl wedi datblygu yngl?n chynlluniau i greu gorsaf fws yng Nghaerdydd, a hynny ar safle ailgylchu sydd wedi cau, saith mlynedd ar l i 1m gael ei wario ar ei uwchraddio.
 • Dydd darlledu Radio Beca
  Sat, 28 Mar 2015 09:00:19 GMT
  Menter gymunedol Radio Beca yn cynnal dydd o ddarlledu ar ddydd Sadwrn 28 Mawrth.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU