'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Caeredin 28-13 Gleision Caerdydd
  Sun, 23 Nov 2014 19:09:53 GMT
  Buddugoliaeth gyfforddus i Gaeredin dros y Gleision, wrth i'r ymwelwyr gael tri cherdyn melyn yn Murrayfield.
 • Troi golygon at y Springboks
  Sun, 23 Nov 2014 16:17:02 GMT
  Hyfforddwr rygbi Cymru Warren Gatland yn dweud y gall ei dm guro De Affrica ddydd Sadwrn os byddan nhw'n dangos yr un ymdrech ac ymroddiad a wnaethon nhw yn erbyn Seland Newydd.
 • UKIP: ' Pleidiau Cymru yn ein hofn ni'
  Sun, 23 Nov 2014 14:50:31 GMT
  Yn l aelod seneddol Ewropeaidd UKIP Nathan Gill mae'r pedair plaid arall yng Nghymru yr un mor ofnus 'i gilydd yngl?n bygythiad ei blaid.
 • Cyngor i drosglwyddo cwmni dawns i elusen
  Sun, 23 Nov 2014 13:58:30 GMT
  Mae cwmni dawns sydd wedi bod yn cael ei redeg gan Gyngor Powys ers 35 mlynedd yn cael ei drosglwyddo i ymddiriedolaeth elusennol mewn ymgais i arbed arian.
 • Ymgynghori ar 19,000 o dai newydd
  Sun, 23 Nov 2014 09:50:44 GMT
  Trigolion sir Abertawe yn cael cyfle i fynegi eu barn ar gynlluniau i godi dros 19,0000 o dai yn yr ardal
 • Cynghorau: 'Dechrau deffro' i effaith uno
  Sun, 23 Nov 2014 08:02:16 GMT
  Gweindog Gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn dweud bod cynghorau'n "dechrau deffro" i'r ffaith y bydd uno yn achosi newid sylweddol a pharhaol.
 • Ebola: Meddyg o Wynedd yn gwirfoddoli
  Sat, 22 Nov 2014 11:40:44 GMT
  Mae meddyg o Ysbyty Gwynedd ymhlith nifer o staff y Gwasanaeth Iechyd o bob rhan o Brydain fydd yn teithio i Sierra Leone

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU