'
Canllaw Cyf

ffoniwch ni ar
neu anfonwch e-bost atom ni yn

Cynllunio Ariannol ar gyfer Pobol
Broffesiynol Brysur sydd yn Ystyried
Ymddeol ar Rheini sy'n Mwynhau
eu Hymddeoliad yn Barod!!

Llyn Tegid tua'r Aran - Llun gan Geraint Thomas  http://www.panorama-cymru.com

newyddion a sylwadau

Newyddion ariannol ar y pryd o amrywiol ffynone

anfonwch e-bost atom ni

Newyddion a sylwadau

Croeso ich cylchlythyr ariannol ar-lein. Caiff y gwasanaeth hwn ei ddiweddarun rheolaidd er mwyn rhoi newyddion i chi am ddatblygiadau pwysig ym maes materion ariannol.

Maer straeon newyddion ar y dudalen hon wedi cael eu hysgrifennu au cynhyrchu gan drydydd parti ac ni ellir dal nai gynrychiolwyr yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys/yr wybodaeth sydd yn y straeon hyn.


BBC Newyddion

 • Gwasanaeth coffa Isaac Nash
  Sun, 21 Sep 2014 07:41:46 GMT
  Gwasanaeth coffa i ddathlu bywyd Isaac Nash cafodd ei ysgubo i'r mr oddi ar arfordir Ynys Mn.
 • Derby County 2-2 Caerdydd
  Sat, 20 Sep 2014 15:58:06 GMT
  Caerdydd yn ildio mantais o ddwy gol am yr ail gm yn olynol, ond yn dal eu gafael ar bwynt y tro hwn.
 • Abertawe 0-1 Southampton
  Sat, 20 Sep 2014 15:56:11 GMT
  Deg dyn Abertawe yn colli ar l rheoli'r hanner cyntaf yn erbyn Southampton.
 • Perfformiad cyntaf Gododdin
  Sat, 20 Sep 2014 08:10:36 GMT
  Gwaith Gareth Glyn a ysbrydolwyd gan Y Gododdin yn cael ei berfformio am y tro cyntaf.
 • Streic Prifysgol Aberystwyth yn parhau
  Sat, 20 Sep 2014 08:03:49 GMT
  Mae staff gweinyddol, swyddogion diogelwch a chynorthwywyr llyfrgell yn parhau ar streic wrth i Wythnos y Glas ddechrau.
 • Mwy o bwerau i ranbarthau Lloegr?
  Sat, 20 Sep 2014 07:59:00 GMT
  Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones cynnig datrysiad gwahanol mewn ymateb i'r bleidlais 'Na' yn yr Alban
 • 'Gwobrwywch Gymru' medd Rhodri Morgan
  Fri, 19 Sep 2014 19:14:04 GMT
  Cyn brif weinidog Cymru, Rhodri Morgan, yn dweud y dylai Cymru gael ei gwobrwyo am beidio mynnu refferendwm ar annibyniaeth.

Maer arweiniad a/neur cyngor sydd ar y wefan hon yn amodol ar gyfundrefn rheoleiddior DU ac felly mae wedii chyfyngu i ddefnyddwyr yn y DU.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd cyn llenwi unrhyw ffurflenni ymholi neu cyn anfon e-bost atom ni.

Cofrestrwyd yng Nghymru, Rhif 06595073 Swyddfa Gofrestredig: 36, Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Mae Canllaw Cyf wedii awdurdodi ai reoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (http://www.fsa.gov.uk/register/home.do). Rhif Cofrestrur Awdurdod Gwasanaethau Ariannol: 483915

cynllunio ariannol, cynllunio ariannol Cymru, Canllaw, CanllawCyf, IFA, Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol, cyngor ariannol personol, cynllunio ar gyfer ymddeol, cyngor treth-effeithiol, yswiriant bywyd, cyngor ynghylch ymddeol, cyngor ynghylch buddsoddi, cyngor ynghylch trethiant, yswiriant iechyd, cyngor corfforaethol, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, DU